Bảo hành chính hãng

Tất cả các sản phẩm được phân phối bởi Máy Lọc Nước Đại Dương sẽ được bảo hành chính hãng.

1. Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành sản phẩm theo đúng thời gian bảo hành mà nhà sản xuất quy định.

2. Điều kiện bảo hành

Sản phẩm sẽ được bảo hành nếu thoả mãn các điều kiện sau

a. Sản phẩm còn trong hạn bảo hành

b. Phiếu bảo hành đầy đủ thông tin: kiểu máy, số serial, ngày sản xuất, tên khách hàng sử dụng,số điện thoại, địa chỉ, ngày mua….Tem bảo hành phải còn nguyên vẹn,không rách rời,tẩy xóa.

c. Hư hỏng do chất lượng linh kiện hay lỗi quy trình sản xuất.

d. Sản phẩm không nằm trong trường hợp bị từ chối bảo hành.